Loontje Premium

Loontje Premium is voor werkgevers die meer ondersteuning wensen. In het Loontje Premium pakket hebben u en uw werknemers toegang tot een online omgeving en een mobiele app. Ook importeert Loontje.nl de loonkosten (loonjournaalpost) in uw boekhouding. Het volledige Premiumpakket bevat:

  • Loonstroken in eigen huisstijl
  • Betaalbestand nettolonen
  • De loonaangifte
  • De loonjournaalpost (loonkosten)
  • Loonkosten direct in uw boekhouding
  • Mobiele App/Online omgeving
  • Berekening werkkostenregeling
  • Urenaanbod oproepkrachten
  • Berekening transitievergoeding

Loonstroken in eigen huisstijl

De loonstroken maakt Loontje.nl voor u op met uw logo en huisstijl. De loonstroken worden per e-mail naar uw werknemers verstuurd. U ontvangt een kopie van de loonstroken.

 

Betaalbestand nettolonen

Het betaalbestand van de nettolonen kunt u importeren binnen uw bankomgeving. Met dit bestand kunt u de nettolonen van uw werknemers met één druk op de knop uitbetalen op een vooraf afgestemde datum. Handig toch?

 

De loonaangifte

Loontje.nl verzorgt voor u de loonaangifte naar de Belastingdienst. U hoeft het bedrag van de loonaangifte alleen nog tijdig over te maken naar de Belastingdienst.

 

De loonjournaalpost

De loonjournaalpost (loonkosten) wordt direct door Loontje.nl in uw boekhoudpakket geïmporteerd.

 

Mobiele App/Online omgeving

Uw werknemers hebben toegang tot een online omgeving en een mobiele app, waarin uw werknemers de eigen loonstroken en jaaropgave kunnen inzien.

Uw werknemers kunnen zelf ook bestanden toevoegen in de online omgeving en mobiele app, bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst. Zo is alles eenvoudig op dezelfde plek terug te vinden.

U  heeft ook toegang tot de online omgeving en de mobiele app, waarin de werknemersgegevens zijn opgenomen met de bijbehorende loonstroken en jaaropgaven.

De loonaangifte kunt u hier ook terugvinden.

 

Berekening werkkostenregeling 

Loontje.nl berekent de vrije ruimte voor de werkkostenregeling voor u. De vrije ruimte is een percentage van de loonkosten. Dit bedrag mag u vrij vergoeden aan uw personeel, zonder dat hier loonheffing over hoeft te worden afgedragen. Hierbij kunt u denken aan personeelsuitjes, bonussen en reiskosten met een vergoeding van meer dan € 0,21 per kilometer. Loontje.nl maakt aan het begin van het jaar een schatting van de vrije ruimte. 

 

Urenaanbod oproepkrachten

Wanneer een oproepkracht minimaal 12 maanden voor u heeft gewerkt, dan heeft uw werknemer recht op een overeenkomst van een vast aantal uur. Het aantal uur wordt berekent over het gemiddelde aantal uur dat uw werknemer deze laatste 12 maanden voor u heeft gewerkt. Loontje.nl zet dit aanbod tijdig voor u op papier, samen met de consequenties voor u en uw werknemer.

 

Berekening transitievergoeding

Sinds de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) heeft uw werknemer altijd recht op een transitievergoeding bij ontslag op initiatief van de werkgever, zelfs als de werknemer in zijn proeftijd wordt ontslagen. De enige uitzondering hierin is uiteraard ontslag op staande voet. Loontje.nl berekent voor u de transitievergoeding.

 

Wilt u dat ook wij de pensioenbedragen opgeven bij uw pensioenverzekeraar of pensioenfonds*, of u wilt meer ondersteuning met betrekking tot het opstellen van de arbeidsovereenkomst, bekijk dan het Loontje Pro pakket

 

 Afhankelijk van de sector, kan het zijn dat wij al automatisch de pensioenaangifte versturen.  Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het pensioenfonds voor de horeca.

Contactgegevens

Loontje.nl

Vogelkers 96

1964 KZ Heemskerk

 

www.loontje.nl

info@loontje.nl

06 22 820 591