Loontje Pro

Loontje Pro is het uitgebreidste pakket. Naast alle diensten die Loontje.nl aanbiedt uit het Premium pakket, bieden wij ook advies over de arbeidsovereenkomst en voeren wij de pensioenaangifte voor u uit.

 

Advies arbeidsovereenkomst

Er zijn regels gebonden over de lengte, de proeftijd en het concurrentiebeding bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Zo is bijvoorbeeld de lengte van de proeftijd afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Als de proeftijd in de arbeidsovereenkomst onjuist is, dan maakt dat het proeftijdbeding ongeldig. Dat bedingen correct zijn opgesteld is dan ook van groot belang.

 

Pensioenaangifte alle uitvoerders

Ongeacht bij welk pensioenfonds u bent aangesloten, Loontje.nl voert de pensioenaangifte voor u uit. Ook als u niet bij een CAO aangesloten bent. Periodiek dienen de salarissen van uw werknemers te worden doorgegeven aan uw pensioenfonds/verzekeraar.


Alle overige diensten die ook behoren tot het Loontje Pro pakket zijn:

  • Loonstroken in eigen huisstijl
  • Betaalbestand nettolonen
  • De loonaangifte
  • De loonjournaalpost (kosten loonadministratie)
  • Loonkosten direct in uw boekhouding
  • Mobiele App/Online omgeving
  • Berekening werkkostenregeling
  • Urenaanbod oproepkrachten
  • Berekening transitievergoeding

Loonstroken in eigen huisstijl

De loonstroken maakt Loontje.nl voor u op met uw logo en huisstijl. De loonstroken worden per e-mail naar uw werknemers verstuurd. U ontvangt een kopie van de loonstroken.

 

Betaalbestand nettolonen

Het betaalbestand van de nettolonen kunt u importeren binnen uw bankomgeving. Met dit bestand kunt u de nettolonen van uw werknemers met één druk op de knop uitbetalen op een vooraf afgestemde datum. Handig toch?

 

De loonaangifte

Loontje.nl verzorgt voor u de loonaangifte naar de Belastingdienst. U hoeft het bedrag van de loonaangifte alleen nog tijdig over te maken naar de Belastingdienst.

 

De loonjournaalpost

De loonjournaalpost (loonkosten) worden direct door Loontje.nl in uw boekhoudpakket geïmporteerd.

 

Mobiele App/Online omgeving

U en uw werknemers hebben toegang tot een online dossier/mobiele app, waarin uw werknemers per jaar alle loonstroken en jaaropgave kunnen terugvinden.

Uw werknemers kunnen zelf ook bestanden toevoegen in de online omgeving/mobiele app, bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst. Zo is alles eenvoudig op dezelfde plek terug te vinden.

U als werkgever krijgt ook toegang tot het online dossier/mobiele app, waarin al uw werknemers zijn opgenomen met de bijbehorende loonstroken en jaaropgaven. De loonaangifte kunt u hier ook terugvinden.

 

Berekening werkkostenregeling 

Loontje.nl berekent de vrije ruimte voor de werkkostenregeling voor u. De vrije ruimte is een percentage van de loonkosten. Dit bedrag mag u vrij vergoeden aan uw personeel, zonder dat hier loonheffing over hoeft te worden afgedragen. Hierbij kunt u denken aan personeelsuitjes, bonussen en reiskosten met een vergoeding van meer dan € 0,19 per kilometer. Loontje.nl maakt aan het begin van het jaar een schatting van de vrije ruimte. 

 

Urenaanbod oproepkrachten

Wanneer een oproepkracht minimaal 12 maanden voor u heeft gewerkt, dan heeft uw werknemer recht op een overeenkomst van een vast aantal uur. Het aantal uur wordt berekent over het gemiddelde aantal uur dat uw werknemer deze laatste 12 maanden voor u heeft gewerkt. Loontje.nl zet dit aanbod tijdig voor u op papier, samen met de consequenties voor u en uw werknemer.

 

Berekening transitievergoeding

Sinds de invoering van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) heeft uw werknemer altijd recht op een transitievergoeding bij ontslag op initiatief van de werkgever, zelfs als een werknemer in zijn proeftijd wordt ontslagen. De enige uitzondering hierin is uiteraard ontslag op staande voet. Loontje.nl berekent voor u de transitievergoeding.

Contactgegevens

Loontje.nl

Vogelkers 96

1964 KZ Heemskerk

 

www.loontje.nl

info@loontje.nl

06 22 820 591