Wet arbeidsmarkt in balans

Sinds 1 januari 2020 is de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) van kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat de kloof tussen tijdelijke arbeidsovereenkomsten of oproepovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd verkleind wordt. Ook worden er in de WAB bepaalde knelpunten aangepakt uit de Wet Werk en Zekerheid, die per 2015 van kracht is.

Vooral werkgevers die oproepkrachten in dienst hebben, zoals bij seizoenswerk of de horeca, hebben veel met de WAB te maken. Hieronder zetten wij een aantal belangrijke punten uiteen die gevolgen kunnen hebben voor u als werkgever.

 

Hogere WW-premies
Voor een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst betaalt u als werkgever in de meeste gevallen hogere WW-premies dan voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook als u geen schriftelijke arbeidsovereenkomst bent aangegaan met uw werknemer betaalt u het hoge WW-tarief. 
Loontje.nl zorgt ervoor dat de juiste WW-premies worden berekend en kan u adviseren of lagere WW-premies mogelijk zijn.

 

Recht op vaste uren

Wanneer een oproepkracht minimaal 12 maanden voor u heeft gewerkt, dan heeft uw werknemer recht op een overeenkomst van een vast aantal uur. Het aantal uur wordt berekent over het gemiddelde aantal uur dat uw werknemer deze laatste 12 maanden voor u heeft gewerkt. Loontje.nl kan dit aanbod voor u op papier zetten, samen met de consequenties voor u en uw werknemer.

 

Transitievergoeding

Sinds de invoering van de WAB heeft uw werknemer altijd recht op een transitievergoeding bij ontslag op initiatief van de werkgever, zelfs als een werknemer in zijn proeftijd wordt ontslagen. De enige uitzondering hierin is uiteraard ontslag op staande voet.
Loontje.nl berekent de juiste transitievergoeding en zorgt ervoor dat deze tijdig bij de verloning wordt meegenomen.

 

Verandering ketenbepaling
Voorheen had u de mogelijkheid om de werknemer maximaal 2 jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te bieden. Na deze 2 jaar had de werknemer recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Sinds de invoering van de WAB is het weer mogelijk om de werknemer voor maximaal 3 jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan te bieden, voordat de werknemer recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Een samenvatting van de wet vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Contactgegevens

Loontje.nl

Vogelkers 96

1964 KZ Heemskerk

 

www.loontje.nl

info@loontje.nl

06 22 820 591